Giá vàng hôm nay 9999 – Cập nhật giá vàng 24k SJC, 9999 PNJ trực tuyến

GIÁ VÀNG 9999 – GIÁ VÀNG SJC – GIÁ VÀNG TỰ DO

Giá vàng hôm nay Hà Nội, HCM. Cập nhật sớm nhất giá vàng 24k trong nước và thế giới, giá vàng 9999 PNJ, SJC mới nhất.

Giá vàng hôm nay 9999 – HÔM QUA, GIÁ VÀNG 9999 của Công ty vàng bạc BẢO TÍN MINH CHÂU, Phú Quý, SJC, DOJI. Bảng GIÁ VÀNG 9999 trực tuyến 24h.

(Cập nhật lúc 08:37 ngày 08/06/2018)

Giá vàng hôm nay

(08/06/2018)

Giá vàng hôm qua

(07/06/2018)

GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
13.897 15.297 13.897 15.297
10K 19.927 21.327 19.927 21.327
14K 25.993 27.393 25.993 27.393
18K 35.160 35.960 35.160 35.960
24K 35.620 36.320 35.620 36.320
SJC10c 36.580 36.740 36.560 36.720
SJC1c 36.580 36.770 36.560 36.750
SJC99.99 35.970 36.470 35.970 36.470
SJC99.99N 35.970 36.370 35.970 36.370
Giá vàng Hà Nội
SJC 36.580 36.760 36.560 36.740
Giá vàng Nha Trang
SJC 36.570 36.760 36.550 36.740
* Mũi tên màu xanh: thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ: thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.